body1
advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६९०२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९०१३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

अनुमतिपत्र

जलविद्युत

उत्पादन

क्र. सं. नामकिसिम डाउनलाेड गर्नुहोस्
उत्पादन अनुमतिपत्रWordList of Issued Generation Licenses

अध्ययन

क्र. सं.नामकिसिमडाउनलाेड गर्नुहोस्

साैर्य

उत्पादन

क्र. सं. नामकिसिम डाउनलाेड गर्नुहोस्

अध्ययन

क्र. सं. नामकिसिम डाउनलाेड गर्नुहोस्

वायु

उत्पादन

क्र. सं. नाम किसिमडाउनलाेड गर्नुहोस्

अध्ययन

क्र. सं. नाम किसिम डाउनलाेड गर्नुहोस्

सरकारकाे बास्केट

क्र. सं. नाम किसिम डाउनलाेड गर्नुहोस्

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7