Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०६७३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ऐन

क्र. सं.नाम किसिम डाउनलाेड गर्नुहोस्
१.जलस्राेत नीति, २०४९PDFClick Here
२.Water_Resources_Act_2049PDFClick Here-english
३.विद्युत एेन, २०४९PDFClick Here
४.विद्युत चुहावट नियन्त्रण एेन. २०५८PDFClick Here-nepali
५.Electricity Act, 2049PDFClick Here-english
६.जलविद्युत विकास नीति, २०४९PDFClick Here
७.जलविद्युत विकास नीति, २००१PDFClick Here
८.विद्युत नियमन अायाेग एेन, २०७३PDFClick Here

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्