Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९३२१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१०४५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बजेट

क्र. सं.नाम
किसिम डाउनलाेड गर्नुहोस्
१. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
२. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
३. आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
४.आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
५.आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
७. आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
८. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
९.आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
१०.आर्थिक वर्ष २०५५/५६ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
११.आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को बजेट वक्तव्यPDFClick Here
१२.आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को बजेट वक्तव्यPDF
१३.PDF
१४.PDF

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्