विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

जलविद्युत कम्पनीले स्थानीयभन्दा अघि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न पाउने