विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

रत्नपार्क वितरण केन्द्रले ३६२ ग्राहकमा एएमआई प्रविधि जडान गर्याे, अब कार्यालयबाटै मिटर रिडिङ