विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :३९७२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५३२६ मे.वा.घन्टा / भारत : १०१२८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१४० मे.वा.घन्टा / माग :१९५६६ मे.वा.घन्टा

‘पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरले शिर ठाडो पारेर काम गर्ने वातावरण बनाउने हाम्राे अठाेट छ’