विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

तान्जनियाले स्टिग्लर नदीमा २१ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदै, ६ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन १० हजार पुर्याउने