विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५९५५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५४१३ मे.वा.घन्टा / भारत : १०७२८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६० मे.वा.घन्टा / माग :२२१५६ मे.वा.घन्टा

बजेटमा निजी क्षेत्रको धारणा : सहुलियत दिन्छु भन्दै ढाट्ने सरकारी शैली फेरियोस्