विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५९५५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५४१३ मे.वा.घन्टा / भारत : १०७२८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६५ मे.वा.घन्टा / माग :२२१५६ मे.वा.घन्टा

सिंगटी आयोजनाको मुख्य सुरुङ पूरा, प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत खेर जाँदै