विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

कार्ल मार्क्स र मदन भण्डारीका फोटा टाँसेर प्राधिकरणभित्र कम्युनिष्ट गतिविधि