विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

दार्चुला खलंगा पुग्यो केन्द्रीय ग्रिड, भारतको विद्युत विकल्पमा मात्र प्रयोग हुने