विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९०१९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९३८० मे.वा.घन्टा / भारत : ४०९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१५० मे.वा.घन्टा / माग :१८९५८ मे.वा.घन्टा

बजेटप्रति निजी क्षेत्रकाे आक्राेस- ‘सरकारकै बेवास्ताले जलविद्युतमा ठगी बढ्दैछ’