विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८९४१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५४२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / माग :१९१९७ मे.वा.घन्टा

बजेटप्रति निजी क्षेत्रकाे आक्राेस- ‘सरकारकै बेवास्ताले जलविद्युतमा ठगी बढ्दैछ’