विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

भारतकै कारण फेरि पञ्चेश्वर निर्माणको चर्चा ‘सेलायो’, महेन्द्रनगरस्थित पिडिए कार्यालय बन्द हुँदै