विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

चमेलिया ‘भेरियसन’ विवाद सञ्चालक समितिमै थन्क्याे, ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा