विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

कुलमानविरुद्ध प्रवर्द्धकहरू, ‘अरूलाई लान्छना लगाउनुको सट्टा बुद्धिले काम गर्नुस्’