विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४१ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६९६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १००८८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :७५ मे.वा.घन्टा / माग :२२७६७ मे.वा.घन्टा

कुलमानविरुद्ध प्रवर्द्धकहरू, ‘अरूलाई लान्छना लगाउनुको सट्टा बुद्धिले काम गर्नुस्’