विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

कृषि अनुसन्धान परिषदमा बन्याे वायो ग्यास प्लान्ट, ६० कर्मचारीलाई पाइप लाइनबाट ग्यास