विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९१४२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १०२८९ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१९९४५ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणमा २५ वर्ष सेवा गरेका ११ सय कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक दिइँदै