विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५९५५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५४१३ मे.वा.घन्टा / भारत : १०७२८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६५ मे.वा.घन्टा / माग :२२१५६ मे.वा.घन्टा

२ सय २२ स्थानीय तहमा ९० प्रतिशत विद्युत, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अझै टुकीकाे भर