विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९०१९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९३८० मे.वा.घन्टा / भारत : ४०९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१५० मे.वा.घन्टा / माग :१८९५८ मे.वा.घन्टा

ऊर्जा उत्पादन गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दा उपेक्षित भइयो : निजी क्षेत्र