विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९७९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १६९९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / माग :२२५९१ मे.वा.घन्टा

‘जलविद्युतका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा अवधि बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ’