विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५९५५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५४१३ मे.वा.घन्टा / भारत : १०७२८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६० मे.वा.घन्टा / माग :२२१५६ मे.वा.घन्टा

ऊर्जा तथा जलविद्युतमा एनएमबी बैंकको लगानी प्रतिबद्धता १८ अर्ब पुग्यो