विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९७९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १६९९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / माग :२२५९१ मे.वा.घन्टा

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको पश्चिम सेती परियोजना : चार दशकदेखि हल्लीखल्ली तर, शून्यको शून्यै