विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९७९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १६९९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / माग :२२५९१ मे.वा.घन्टा

दुहबी–कटहरी ३३ केभी प्रसारण लाइन ४५ दिनभित्र पूरा गर्न प्राधिकरणलाई दबाब