विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९७९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १६९९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / माग :२२५९१ मे.वा.घन्टा

म्याद गुज्रेका ५ हजार मेगावाटका आयोजना च्याँखे थाप्दै बस्दै, किन खारेज गरिँदैन अनुमतिपत्र !