विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९७९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १६९९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / माग :२२५९१ मे.वा.घन्टा

दुवै महानिर्देशकले जिम्मेवारी सम्हाले, विद्युत र जलस्रोतमा स्वचालित प्रणाली लागू गरिने