विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५७२४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५३७६ मे.वा.घन्टा / भारत : ११०५४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :२२१५४ मे.वा.घन्टा

जलविद्युत विकासमा वन मन्त्रालयको ‘बेइमानी’