विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४१ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६९६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १००८८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :७५ मे.वा.घन्टा / माग :२२७६७ मे.वा.घन्टा

प्रदेश २ को चुहावट ११ प्रतिशतमा झारिने, वितरण केन्द्रहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता