विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४१ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६९६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १००८८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :७५ मे.वा.घन्टा / माग :२२७६७ मे.वा.घन्टा

८ महिनामा २९ मेगावाटको लिखु ‘ए’ को सुरुङ छेडियो, ७ महिनामा विद्युत उत्पादन