विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४१ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६९६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १००८८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :७५ मे.वा.घन्टा / माग :२२७६७ मे.वा.घन्टा

जलविद्युत विकासमा न्यौपाने समूहको ‘ह्याट्रिक’, ८ महिनामै ४३ मेगावाटका आयाेजना सञ्चालनमा