विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४१ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :६९६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १००८८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :७५ मे.वा.घन्टा / माग :२२७६७ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणले ४ महिनामा ७ वटा नयाँ सबस्टेसन चार्ज गर्यो, ८ वटा स्तरोन्नती