विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :३९७२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५३२६ मे.वा.घन्टा / भारत : १०१२८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१४० मे.वा.घन्टा / माग :१९५६६ मे.वा.घन्टा

जलविद्युतमा प्रवर्द्धकले नै एम्बुस थाप्न थाले, ऋण दिनबाट तर्सिँदै बैंकहरू