विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५३३० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५०३२ मे.वा.घन्टा / भारत : १०३८३ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :४२० मे.वा.घन्टा / माग :२११६५ मे.वा.घन्टा

वडाध्यक्षको अवैध क्रसर उद्योगले ६ मेगावाटको हाइड्रो पावर बन्द हुने अवस्थामा