विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५३३० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५०३२ मे.वा.घन्टा / भारत : १०३८३ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :४२० मे.वा.घन्टा / माग :२११६५ मे.वा.घन्टा

साढे १४ मेगावाटको माथिल्लो इर्खुवा निर्माण हुने, ३ वर्षमा विद्युत उत्पादन सुरु