विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५७८९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५०७२ मे.वा.घन्टा / भारत : ११२४६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६० मे.वा.घन्टा / माग :२२१६७ मे.वा.घन्टा

कालीगण्डकीकाे उत्पादन बन्द, बुटवट र भैरहवा क्षेत्रका उद्याेगकाे सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने