विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६८३४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५२७३ मे.वा.घन्टा / भारत : २८१७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / माग :१४९२४ मे.वा.घन्टा

दर्जन जलविद्युत कम्पनीको सेयर सय रुपैयाँभन्दा कम, लगानी झन् जोखिमपूर्ण बन्दै