विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९०१९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९३८० मे.वा.घन्टा / भारत : ४०९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१५० मे.वा.घन्टा / माग :१८९५८ मे.वा.घन्टा

दर्जन जलविद्युत कम्पनीको सेयर सय रुपैयाँभन्दा कम, लगानी झन् जोखिमपूर्ण बन्दै