विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५७८९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५०७२ मे.वा.घन्टा / भारत : ११२४६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६० मे.वा.घन्टा / माग :२२१६७ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणले १० महिनापछि पिपिए खोल्यो, २ सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिएमा हस्ताक्षर