विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५७८९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५०७२ मे.वा.घन्टा / भारत : ११२४६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६० मे.वा.घन्टा / माग :२२१६७ मे.वा.घन्टा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ९ टन जैविक मल र ७ सय घनमिटर बायोग्यास उत्पादन गर्ने