विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६८३४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५२७३ मे.वा.घन्टा / भारत : २८१७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / माग :१४९२४ मे.वा.घन्टा

अत्यावश्यकबाहेक प्राधिकरणका सबै सेवा बन्द, वितरण केन्द्र प्रमुखलाई कार्यालय नछाेड्न निर्देशन