विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८९४१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५४२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / माग :१९१९७ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणले गर्यो बेमौसमी प्रचार, आम्दानी घट्न थालेपछि पुरानाे १० अर्ब नाफाको चर्चा