विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८९४१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५४२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / माग :१९१९७ मे.वा.घन्टा

निर्माण सामग्री नहुँदा जलविद्युत क्षेत्र सुनसान, प्रवर्द्धकहरू भन्छन्– सरकारी घोषणा काम लागेन