विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८९४१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५४२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / माग :१९१९७ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणको वित्तीय ग्राफमा खतराको घन्टी, शतप्रतिशत नै चुहावट बढ्ने अवस्था