विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०५४८ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९३ १३ मे.वा.घन्टा / भारत : ८५१ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :२०० मे.वा.घन्टा / माग :२०९१२ मे.वा.घन्टा

लकडाउनमा पनि तामाकोसीमा नियमित काम, ठाडो सुरुङमा ५ सय १० मिटर पाइप जडान