विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८९४१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५४२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / माग :१९१९७ मे.वा.घन्टा

एक लाख घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने लक्ष्य रोकियो, १५ सयले रोजगारी गुमाए