विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९८८८ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८३२ मे.वा.घन्टा / भारत : ३२७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१५० मे.वा.घन्टा / माग :२०१९७ मे.वा.घन्टा

माथिल्लो अरुणकाे वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अगुवाई गरिदिन विश्व बैंकसँग आग्रह