विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८९४१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५४२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / माग :१९१९७ मे.वा.घन्टा

ढल्केबर सबस्टेसनमा बिना अवराेध काम, असारभित्र सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणकाे दाबी