विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९७३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३५४३ मे.वा.घन्टा / भारत : १२४७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३० मे.वा.घन्टा / माग :२४५५५ मे.वा.घन्टा

जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणको अर्बौं डुबाए, दोस्रो बजारमै आइपिओभन्दा कम मूल्य