विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९७३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३५४३ मे.वा.घन्टा / भारत : १२४७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३० मे.वा.घन्टा / माग :२४५५५ मे.वा.घन्टा

‘जनताको जलविद्युत’मा नयाँ व्यवस्था, ५१ प्रतिशतका सरकारी कम्पनीले मात्र लगानी उठाउन पाउने