विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०५६९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२७५२ मे.वा.घन्टा / भारत : १५३२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :४५० मे.वा.घन्टा / माग :२५३०३ मे.वा.घन्टा

जलाशय भरिँदा कुलेखानी पहिलाे र दाेस्राेबाट दैनिक २२ लाख युनिट विद्युत उत्पादन