विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९३२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२६५३ मे.वा.घन्टा / भारत : २३७९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१०० मे.वा.घन्टा / माग :२६०६४ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणले ढिलो गरेपछि न्यादीको विद्युत भुलभुले–मर्स्याङ्दीमा ट्यापिङ गरिने