विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९७३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३५४३ मे.वा.घन्टा / भारत : १२४७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३० मे.वा.घन्टा / माग :२४५५५ मे.वा.घन्टा

‘विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सानाे-सानाे रकम पनि संसदबाट अनुमाेदन गर्ने प्रावधान घातक हुन सक्छ’